Kuidas maksustatakse ühisrahastuse kaudu saadud toetusi

Tanel_MolokStardipaika on pöördunud nii projektide algatajaid kui toetajaid küsimustega, kas ühisrahastusplatvormi stardipaik.ee kaudu projekti toetamise või toetuse saamisega võib kaasneda ka mingi maksukohustus.

Maksuõiguse vandeadvokaat Tanel Molok selgitab ühisrahastuse maksuküsimusi.

Ühisrahastusplatvormide kaudu projektide toetamine on lihtne ning toetajatel ega ka toetuse saajatel ei tule tavaliselt pähegi, et sellise tegevusega võib kaasneda mingisugune maksude tasumise kohustus. Õnneks on selliste projektide toetamine ning nende jaoks toetuse saamine enamikel juhtudel tulumaksust vabastatud ning muretsemiseks ei olegi põhjust. Näiteks füüsilisest isikust toetaja ei pea ühelgi juhul kartma, et ta peab tehtud annetuselt maksma veel lisaks tulumaksu. Sõltuvalt annetuse saajast võib tal hoopis tekkida õigus tehtud annetuse mahaarvamiseks oma maksustatavast tulust.

Asjad lähevad maksude rindel keerulisemaks siis, kui annetajaks on juriidiline isik või kui annetuse eest vastutasuna on ette nähtud mingi vastuteene annetajale (logo presenteerimine võistlusdressil vms). Võimalike maksutagajärgede teadvustamiseks toon välja järgnevad olukorrad, vaadatuna erinevate osapoolte mätta otsast.

1. Maksustamine annetaja vaatevinklist ehk millised maksud võivad kaasneda Stardipaiga lehel projekti toetamisega?

Füüsilisest isikust annetaja ehk eraisik

Kui füüsiline isik toetab teist füüsilist isikut või juriidilist isikut, kes ei kuulu tulumaksusoodustusega isikute nimekirja, siis ei kaasne sellega tema jaoks mingisuguseid maksutagajärgi. Kumbki pool ei pea annetuselt tulumaksu tasuma ning annetaja ei saa seda summat ka oma maksustatavast tulust maha arvata.

Kui füüsiline isik toetab tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingut, siis ei pea samuti mitte keegi annetuselt tulumaksu maksma, kuid annetajal on õigus summa oma maksustatavast tulust maha arvata.

Füüsilisest isikust annetaja puhul on maksustamine seega lihtne – ainukene maksutagajärg, mis võib kaasneda, on võimalus annetuse summa oma maksustatavast tulust maha arvata.

Juriidilisest isikust annetaja ehk ettevõte, MTÜ vms.

Kui juriidiline isik otsustab projekte toetada, siis peab ta arvestama tulumaksu tasumise kohustusega, sest kingitused ja annetused on tulumaksuseaduse kohaselt äriühingu jaoks maksustatavad väljamaksed.

Siinjuures on kaks erandit:

  • Olukord, kus tulumaksusoodustusega isikute nimekirja mittekantud isik toetab nimekirja kantud isikut – tulumaksu ei tule maksta annetustelt, mis jäävad tulumaksuseaduse § 49 lõikes 2 väljatoodud piirmäärade sisse.
  • Olukord, kus nimekirja kantud isik toetab teist nimekirja kantud isikut – tulumaksu tasumise kohustust ei teki.

Juriidilisest isikust annetaja jaoks võivad negatiivsed maksutagajärjed kaasneda olukordadega, kus toetakse mõnda endaga seotud isiku poolt veetavat projekti või kus füüsilisele isikule annetades saadakse selle eest vastu mõni hüve (nt äriühingu logo kandmise kohustus võistlusrõivastel või tasuta teenuse saamine). Sellistel juhtudel on kindlasti mõistlik enne annetuste tegemist oma maksunõustajaga konsulteerida, et vältida ebavajalikke maksuriske.

2. Maksustamine annetuse saaja vaatevinklist ehk millised maksud võivad kaasneda Stardipaiga kaudu toetuse saamisel?

Füüsilisest isikust annetuse saaja ehk kui projekti algataja on eraisik

Füüsilisest isikust annetuse saaja ei pea üldjuhul maksude pärast muret tundma.

Probleemid võivad aga tekkida siis kui annetajatele tehakse mingi vastuteene – sellisel juhul võidakse öelda, et tegemist ei olegi annetusega, vaid teenusega, mille niinimetatud annetaja ostab füüsilise isiku käest. Näiteks võib maksuamet leida, et annetuse teinud isiku logo kandmine oma võistlusriietel ei ole mitte siiras tänu tehtud annetuse eest, vaid annetuse saaja poolt reklaamiteenuse osutamine.

Kui sellised annetajatele vastuteenete osutamised jäävad episoodilisteks, siis ei ole veel põhjust üleliia muretseda, küll aga peaks seda tegema siis, kui teenusena käsitletav tegevus toimub pikema aja vältel ning mitmete erinevate juhtumitena. Sellisel juhul võidakse öelda, et reklaamiteenuse osutamise vms eest saadu on annetuse saaja ettevõtlustulu ning saadud annetustelt tuleb tasuda ka maksud.

Juriidilisest isikust annetuse saaja

Juriidilisel isikul annetuse saamisest maksude tasumise kohustust ei teki.

Kuna iga projekt on erinev ja unikaalne, soovitame võimaliku maksukohustusega seotud küsimuste korral nõu pidada maksuspetsialistiga, et välja selgitada, milline maksukohustus võib projekti algatamisel või toetamisel rakenduda.

Lisa kommentaar