6 lihtsat sammu oma projektiga alustamiseks

  1. Otsusta projekt, rahastamise eesmärk ja ajavahemik (10-60 päeva).
  2. Anna meile oma projektist teada, et saaksime selle stardipaik.ee keskkonda üles seada.
  3. Lisa fotosid ja videosid, et oma projekt silmapaistvaks muuta.
  4. Paku väikeseid autasusid, et tänada oma toetajaid.
  5. Promo oma projekti rääkides sellest sõpradele-tuttavatele, e-maili teel, sotsiaalmeedias, flaieritega, postritega, traditsioonilise meedia vahendusel jne. Mida rohkem tähelepanu suudad tõmmata, seda suurem on Sinu projekti õnnestumise tõenäosus.
  6. Kasuta saadud raha oma sportlike unistuste täitmiseks!

Kuidas alustada?

Kõik projektid peavad olema seotud spordiga ja omama kindlat tähtaega. Näiteks, kui vajate rahastust, et osaleda sportlasena või meeskonnana konkreetsel spordivõistlusel või tuge selleks ettevalmistusel, ühtset vormi meeskonnale, toetust spordiürituste korraldamisel, tervisespordi edendamise kampaania läbiviimisel või teemakohase kirjanduse väljaandmisel – kuni see on spordiga seotud, sobib see Stardipaika.

Kes saavad projekti algatada?

Projekti algataja saab olla füüsiline isik iseenda eest või grupi, klubi, meeskonna vmt üksuse eest. Sellist isikut käsitletakse “projekti omanikuna”, kes vastutab täielikult projekti eest, sh tagab, et projekt on kooskõlas õigusaktidega ning et toetajatele antakse üle lubatud autasud.

Juhime ka tähelepanu asjaolule, et Stardipaik ei kogu raha projekti algatajate eest, vaid pakub lihtsat ja mugavat platvormi, mille abil spordiga seotud projektidele toetajaid leida.

Projekti saad ise mugavalt lisada stardipaik.ee keskkonda. Enne projekti lisamist pead endale looma konto, mille kaudu saad lisada projekte, uuendada projekti staatust ning saada ülevaadet projekti toetajatest.

Enda projekti saad lisada siit.

Kas projekti algatamiseks on vanusepiirang?

Usume, et sport on eluviis ja noor iga ei takista kedagi suurelt mõtlemast ja unistuste poole püüdlemast. Siiski, tulenevalt seadusandlusest, kui Sinu vanus on alla 18. aasta, on projekti alustamise eelduseks vanema või hooldaja kirjalik nõusolek. Kirjuta meile, et selle kohta täpsemalt teada saada. Noorte sportlaste jaoks on võimalik ka, et projekti seab üles ning selle eest vastutab näiteks mõni täiskasvanud pereliige.

Kõik või mitte midagi rahastus?

Stardipaik töötab kõik või mitte midagi rahastuse põhimõttel. See tähendab, et kogutud toetussumma kantakse projekti algatajale üle vaid juhul, kui projekt osutub edukaks ja kogub lõpptähtajaks soovitud rahastuse (100% või enam). Kui projekt ei kogu soovitud rahastust, tagastab Stardipaik toetajatele nende toetuse.

Kui palju maksab projekti avaldamine Stardipaigas?

Projekti koostamine ja ülesseadmine meie keskkonnas on Sulle tasuta. Tasu võtame ainult juhul, kui Sinu projekt osutub edukaks ja kogub 100% või enam toetust. Stardipaiga teenustasu on 9% kogutud summast. Tasu on vajalik makseteenuste kuludeks ning et tagada platvormi jätkusuutlik toimimine ja arendamine. Palun arvesta see teenustasu kulu oma projekti eelarvesse.

Lisa enda projekt