Veel ühisrahastusest

Neile, kellele ühisrahastamise teema sügavamat huvi pakub, on kindlasti huvitav lugemine Euroopa Komisjoni teatis “Ühisrahastamise potentsiaali kasutuselevõtt Euroopa Liidus“, mis annab hea ülevaate ühisrahastamise hetkeolukorrast ning võimalikest arengutest Euroopa Liidus. Alljärgnevalt selle põhjal aga kokkuvõte, kuidas EL tasandil selgitatakse ühisrahastamise olemust.

Ühisrahastamise all mõeldakse üldjuhul laiemale avalikkusele suunatud kutset osaleda konkreetse projekti rahastamises. Sageli avaldatakse ja levitatakse selliseid kutseid interneti kaudu ja sotsiaalmeedia abil. Tavaliselt kaasatakse vahendeid suurelt hulgalt rahastamises osalejatelt (eraisikud ja ettevõtted), kellest igaüks maksab suhteliselt väikse summa, kuid on ka erandeid.

„Crowdfunding Industry Report 2012” andmetel kaasati 2012. aastal Euroopas igas vormis ühisrahastamise kaudu umbes 735 miljonit eurot ja 2013. aastal prognoosi järgi ligikaudu 1 miljard eurot. Ühisrahastamine on oluline rahastamisallikas igal aastal umbes poole miljoni Euroopa projekti jaoks, mis vastasel korral ei pruugiks saada elluviimiseks vajalikke vahendeid.

Ühisrahastamine on rahastamise viis, millel on erinevaid vorme. Need erinevad üksteisest kasutajarühmade, riskide, keerukuse ja eesmärgi poolest. Laias laastus võib eristada rahalise kasuga ja rahalise kasuta mudeleid.

Rahalise kasuta (ühissponsorlus) mudelid:

  • Annetusepõhine ühisrahastamine – kogutakse annetusi konkreetse perioodi jooksul konkreetse projekti rahastamiseks otsest tasu vastu pakkumata.
  • Mitterahalisel tasul põhinev ühisrahastamine – toetajad saavad vastutasuks sümboolse kingituse.
  • Eelmüügil põhinev ühisrahastamine – toetajad saavad vastutasuks toote, võimaluse osaleda sündmusel vmt, mis rahastamise tulemusel valmib või teoks saab.

Rahalise kasuga mudelid:

  • Ühisinvesteerimine – ühirahastamise käigus emiteeritakse rahastamises osalejatele ettevõtte osakapitali või võlakirju, mis võimaldavad osa saada rahastatava projekti tulevasest kasumist.
  • Ühislaenuandmine – kampaania korraldajad laenavad inimestelt raha ja kohustuvad selle tagasi maksma kokkulepitud tingimustel (üldjuhul ka intressidega).

Ühisrahastmine võimaldab kaasata vahendeid erinevate valdkondade projektidele, olles alternatiiv või täiendus traditsioonilistele rahastamisallikatele (nt pangalaen). See on paindlik, läbipaistev ja kogukonda kaasav rahastamise viis.

Rahastamise taotleja vaatenurgast võimaldab ühisrahastamine edendada oma valdkonda mitte ainult rahastamisele lihtsama juurdepääsu kaudu, vaid see võib toimida ka täiendava testimis- ja turundusvahendina, mis võib aidata koguda asjakohast teavet kavandatava toote, teenuse, sündmuse klientide ja meediakajastuse kohta.

Rahastajate vaatepunktist annab ühisrahastamises osalemine projekti kaasatuse tunde ja võimaluse vahetult valida, kuhu oma raha paigutada. Rahastamises osalevad inimesed võivad hakata nägema ettevõtjaid ka teisest vaatepunktist ja saada nendega vahetuma kontakti, mis võib veelgi edendada ettevõtluskultuuri. Rahastamises osalejad moodustavad rahastatava projekti toetuseks sageli ka kogukonna ja võivad pakkuda ühisrahastamise vormis ka mitterahalisi vahendeid (nt oskusi, võrgustikku).

 

Lisa kommentaar